12 september 2013: ‘Vooruit met de Geit’

De LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij organiseert op donderdag 12 september De Nationale Melkgeitenhouderijdag 2013 voor beroepsmatige geitenhouders en mensen werkzaam in de geitenmelkketen of de periferie. Op deze dag wil de vakgroep alle betrokkenen informeren en mee laten discussiëren over de uitkomsten van het onderzoek “Vooruit met de Geit”, een systeemanalyse uitgevoerd door Wageningen UR.

“Vooruit met de Geit”
Het rapport verschaft inzicht in de problemen in en rond de Nederlandse geitenhouderij. Naast beschrijving van de problematiek worden ook blokkades die verandering in de weg staan in beeld gebracht en zijn aanknopingspunten voor verandering geformuleerd. Deze analyse heeft zich niet beperkt tot het houderijsysteem, want de geitenhouderij staat niet op zichzelf. Ook bijvoorbeeld de keten en de maatschappij hebben aandacht gekregen.

De Nationale Melkgeitenhouderijdag is daarnaast een uniek netwerkmoment waar geitenhouders uit heel Nederland en periferie elkaar kunnen ontmoeten. Op de informatiemarkt presenteren bedrijven zich en informeren zij geitenhouders over hun (nieuwe) producten, diensten en innovaties.
De Nationale Melkgeitenhouderijdag vindt plaats op 12 september 2013 op het ZLTO-kantoor in ’s-Hertogenbosch.

Voor het volledige programma en aanmelden, zie Nationale Melkgeitendag 2013.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.